Obchody Święta Policji w Wejherowie - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Wiadomości

Obchody Święta Policji w Wejherowie

Data publikacji 30.07.2019

Dzisiaj o godzinie 11:00 w Wejherowskim Centrum Kultury odbyły się obchody Święta Policji, równolegle z 100. rocznicą powstania Policji Państwowej. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 95 policjantów pełniących służbę na terenie naszego powiatu. W obchodach uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan, przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz gminy, a także pozostałych służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją

Uroczyste obchody policyjnego święta w Wejherowie, jak i na terenie całego kraju, połączone były z przypadającą w tym roku 100. rocznicą powstania Policji Państwowej. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie przywitała zebranych gości i funkcjonariuszy, opowiedziała o służbie w Policji i podziękowała policjantom za poświęcenie i zaangażowanie w służbie. Funkcjonariusze z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztofa Kozelana oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie insp. Beaty Perzyńskiej otrzymali odznaczenia resortowe i odebrali nominacje na wyższe stopnie. Awanse na wyższe stopnie otrzymało 95 policjantów.

Podczas uroczystości za wzorowo wykonywaną pracę w Policji oraz za zaangażowanie społeczne na rzecz związków zawodowych I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji Gdańsku wspólnie Przewodniczącą Powiatowych Struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji podziękowali oraz wręczyli upominki nadkom. w st. sp. Bogdanowi Góreckiemu inspektorowi Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Krzysztof Kozelan podziękował wszystkim podległym funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji za rzetelną i oddaną służbę. Zwrócił się również o przekazanie podziękowań członkom ich rodzin. Życzył wszystkim sukcesów zarówno w pracy jak i życiu prywatnym. 

Następnie w drugiej części uroczystości Pani insp. Beata Perzyńska Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie wspólnie z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie mł. insp. Marcinem Potrykus podziękowali przedstawicielom samorządów, instytucji, służb mundurowych oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych przyczyniających się do prężnego rozwoju naszego powiatu.

Po zakończeniu tej części uroczystości odbyła się premiera filmu „100-lecie Policji Państwowej w Powiecie Wejherowskim” zrealizowano przy udziale Twojej Telewizji Morskiej i Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Podczas obchodów wykorzystano także spot przygotowany także przez Komendę Główną Policji z okazji 100-lecia Policji Państwowej.

Zaproszeni goście składali na ręce Pani Komendant kwiaty oraz okolicznościowe pamiątki, jednocześnie kierując podziękowania bezpośrednio do zgromadzonych w auli policjantów. Głos zabrali między innymi Gabriela Lisius Starosta Wejherowski, a także przedstawiciele władz lokalnych, i inni zaproszeni goście dziękując policjantom przede wszystkim za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych oraz wieloletnią współpracę w dziedzinie zapewniania porządku publicznego oraz zwiększania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu. Uroczystości zakończono wspólnym zdjęciem oraz poczęstunkiem.

Po uroczystych obchodach Święta Policji, insp. Beata Perzyńska komendant wejherowskiej jednostki policji złożyła kwiaty i oddała hołd przy pomniku poległych w Piaśnicy, gdzie w czasie II wojny światowej policjanci podzielili los innych Pomorzan zamordowanych w tamtejszych lasach.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii na głównej stronie na dole witryny.

 • Poczet sztandarowy
 • Przemowa Pani Komendant
 • Policjanci siedzą na widowni podczas obchodów Święta Policji.
 • Pani Komendant insp. Beata Perzyńska wraz z zaproszonymi gośćmi oraz funkcjonariuszami siedzą na widowni.
 • Przemówienie Pani Komendant
 • Mianowanie na wyższy stopień służbowy.
 • Wręczenie awansów policjantom.
 • Wręczenie awansów policjantom.
 • Wręczenie awansów policjantom.
 • Wręczenie awansów policjantom.
 • Wręczenie awansów policjantom.
 • Wręczenie awansów policjantom.
 • Przemówienie Pani Komendant
 • Wręczenie awansów policjantom.
 • Zdjęcie pamiątkowe z przedstawicielami samorządów
 • Przemówienie Wójta Gminy Szemud.
 • Złożenie kwiatów przed pomnikiem w Piaśnicy.