Wiadomości

DEBATA W LUZINIE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Data publikacji 28.10.2019

W piątek Luzinie odbyła się debata inauguracyjna poświęcona bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Mieszkańcy gminy mieli okazję wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat nurtujących ich problemów oraz dowiedzieć się więcej na temat działań Policji. Głównym celem spotkania było podniesienie omówienie spraw dotyczących kwestii bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podniesienie świadomości jego uczestników na temat związany z zagrożeniami głównie w ruchu drogowym.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, Posterunku Policji w Luzinie wspólnie z Wójtem Gminy Luzino przeprowadzili debatę z mieszkańcami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkania policjanci informowali o różnych zagrożeniach, które występują na drodze oraz zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego asp. Bogdan Kropidłowski omówił zagadnienia dotyczące wypadków oraz kolizji na terenie gminy, wskazał przyczyny tych zdarzeń oraz sposoby zapobiegania. Omówił podczas swojego wystąpienia różne zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, podawał także główne przyczyny wypadków i kolizji z winy pieszego/ rowerzysty oraz jakie błędy popełniają kierowcy wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. Sierż. sztab. Karolina Pruchniak asystent ds. Profilaktyki Społecznej KPP w Wejherowie omówiła Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, wskazała jakie problemy na terenie gminy sygnalizują najczęściej jej mieszkańcy. Dodatkowo wskazywała, że ww. mapa zmienia się, dlatego od niedawna pojawił się na niej nowy status – „Potwierdzone” przekazane poza Policję, oraz pojawiły się nowe zgłoszenia  „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”. Ponadto niektóre zgłoszenia – mimo naniesienia na mapę – nie będą się pojawiały a są to: „Znęcanie nad zwierzętami”,  „Używanie środków odurzających” – w tych dwóch przypadkach pojawi się komunikat - : „ Dziękujemy za zgłoszenie. Zgłoszenie zostało przyjęte, zostanie zweryfikowane przez Policję, jednak nie będzie widoczne na mapie”. Ponadto uczestniczący w spotkaniu Kierownik Posterunku Policji asp. sztab. Artur Kaszuba omawiali aplikację Moja Komenda. Podczas debaty głos zabrał Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer, który poinformował uczestników o tym, jakie zmiany dotychczas zaistniały w infrastrukturze drogowej, które wpływają na bezpieczeństwo, mówił także o planach na przyszłość. Ponadto w debacie zaprezentowali się także przedstawiciel Zarządu Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego oraz Wejherowskiego – na temat wykorzystania dróg  i infrastrukturze oraz przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie , który omawiał zagadnienia dotyczące zaczadzeń oraz przyczyn pożarów. Na zakończenie odbyła się dyskusja, podczas której jej uczestnicy dopytywali o różne kwestie dotyczące problematyki ruchu drogowego i zadawali pytania, jak i dzielili się swoimi doświadczeniami.

Tego typu spotkania mają ogromne znaczenie, gdyż dzięki nim można poznać oczekiwania mieszkańców oraz dają one możliwość wymiany informacji.

  • Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego omawia tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  • Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego omawia tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  • Komendant PSP w Wejherowie omawia tematykę dotyczącą zaczadzeń oraz zagrożeń pożarem.
  • Kierownik Posterunku Policji w Luzinie omawia aplikację Moja Komenda