Pieszy - Bezpieczeństwo pieszych - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Bezpieczeństwo pieszych

Pieszy

Pieszy

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, zwłaszcza z udziałem pieszych jest przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. To bodaj jedno z najbardziej ulubionych wykroczeń pieszych. Forsowanie płotków ogrodzeń łańcuchowych, przechodzenie przez żywopłoty to równie częste naruszenia przepisów.

Miejsca w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem pieszych:

- przystanki komunikacji miejskiej - przyczyna to: przebieganie z jednego środka komunikacji do drugiego stojącego już na przystanku czy wybieganie (wychodzenie) pod koła samochodu zza stojącego na przystanku autobusu.
- chodniki bądź drogi dla pieszych - tu przyczyna leży po stronie kierowców, którzy wymuszają pierwszeństwo na pieszych czy nagle wjeżdżają na chodnik w wyniku utraty panowania nad pojazdem.
- pobocza dróg - tu na wypadki narażone są najbardziej osoby w małych miejscowościach, które pieszo poruszają się z jednej miejscowości do drugiej.
Tu częstą przyczyną wypadków jest poruszanie się niewłaściwą stroną jezdni (czyli tą, którą jadą pojazdy).
Ale pory roku sprzyjające powstawaniu tego typu wypadków to właśnie jesień i zima, gdy bardzo szybko zapada zmierzch, nawierzchnia jezdni jest mokra bądź śliska, a wędrujące poboczami osoby są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo.

Należy pamiętać o ubiorze odróżniającym się kolorystycznie od otoczenia wyposażone koniecznie w elementy odblaskowe widoczne z daleka.
Obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu wynika z art. 26 prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym "Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu".
Bardzo często dochodzi do potrąceń pieszych w momencie wykonywania manewru skrętu w lewo lub prawo, ale i w tym przypadku przepis art. 26 ust. 2 prd mówi wyraźnie: "Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża".

Do najpoważniejszych jednak wykroczeń w ruchu drogowym popełnianych przez kierujących dochodzi wówczas, kiedy kierowcy wyprzedzają na przejściu dla pieszych, lub bezpośrednio przed nim, bądź też omijają pojazdy, które zatrzymały się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.


PIESZY POWINIEN !!!
- Upewnić się czy jest możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię - obserwacja ruchu pojazdów z obu kierunków.
- Nie wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych - kierowca nie zatrzyma pojazdu w miejscu.
- Nie wchodzić na jezdnię w sytuacji braku pełnej widoczności - zza pojazdu (szczególnie autobusu lub tramwaju w rejonie przystanków) bądź przeszkody.
- Nie wbiegać na jezdnię, lecz spokojnie wchodzić.
- Przechodzić jezdnię bez zwalniania i zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby.
- Przekraczać jezdnię tylko w miejscach dozwolonych.
- Nie przeskakiwać płotków, żywopłotów, kwietników i innych elementów oddzielających ruch pieszy od kołowego.
- Być wyposażonym w element odblaskowy, gdy porusza się poza terenem niezabudowanym po zmierzchu (przepis ten dotyczy nie tylko dzieci ale także osób dorosłych).Będziesz widoczny posiadając m.in. takie elementy odblaskowe