Miejsca publiczne - Bezpieczeństwo w miejscach publicznych - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych

Miejsca publiczne

Miejsca publiczne

Bezpieczeństwo w miejscach publicznych
Coraz częściej dochodzi do kradzieży popełnianych w takich miejscach jak: restauracje, puby, zakłady pracy, biura, urzędy. Kradzieże w tych miejscach mogą dotknšć każdego nas. Złodziej jednak będzie obserwował nas i na pewno wykorzysta naszą nieuwagę. Dlatego też aby nie stać się ofiarą przestępców staraj się w każdej sytuacji stosować do podstawowych zasad bezpieczeństwa:
w restauracji, kawiarni, pubie
- nigdy nie zostawiaj portfela w kieszeni płaszcza, kurtki,
- gdy idziesz do toalety, staraj się mieć przy sobie pienišdze, dokumenty, karty kredytowe, telefon komórkowy i inne cenne przedmioty,
- płaccić kartą poprosić kelnera, aby skorzystał z terminala w Twojej obecności,
w miejscu pracy
- pamiętaj o otwieraniu drzwi wyposażonych w zamek szyfrowy w sposób uniemożliwiajšcy odczytanie kodu dostępu,
- nie wieszaj w pobliżu drzwi wejściowych toreb oraz teczek,
- nie zostawiaj w kieszeniach ubrań powieszonych na wieszaku w widocznym miejscu portfeli, dokumentów, kluczy do mieszkań i samochodu oraz telefonów komórkowych – przedmioty te umieszczaj w miejscu trudnodostępnym dla interesantów,
- pamiętaj wychodzšc z pokoju o zamykaniu drzwi na klucz i nie pozostawianiu go w zamku,
- nie wpuszczaj do pokoju osób zajmujšcych się kolportażem ulotek lub akwizycjš,
- opuszczajšc miejsce pracy pamiętaj o schowaniu drogiego sprzętu elektronicznego (np. kamery, aparatu fotograficznego) do szafy zamykanej na klucz,
- wychodzšc do domu pamiętaj o sprawdzeniu okien w pokoju ( jeśli są otwarte, to zamknij je).