Stop Korupcji - Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Stop Korupcji

Stop Korupcji

Stop Korupcji

Zwalczanie korupcji jest szczególnie istotne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania państwa. Organy państwowe w tym Policja powinny walczyć z korupcją, jedną z najgroźniejszych patologii społecznych, wszystkimi dostępnymi środkami.

Korupcja - w znaczeniu klasycznym oznacza przyjmowanie lub żądanie przez urzędnika instytucji państwowej i samorządowej korzyści majątkowej albo osobistej w zamian za wykonanie czynności służbowej lub naruszenie prawa ("Słownik języka polskiego PWN").

Najczęściej spotykanymi działaniami o charakterze korupcyjnym są:

 • przekupstwo (łapownictwo),
 • wykorzystywanie środków budżetowych i majątku publicznego do celów prywatnych lub osobistych korzyści,
 • płatna protekcja,
 • handel wpływami, np. poparcie w wyborach lub finansowanie partii politycznej w zamian za zdobycie wpływów,
 • nieprawidłowości dot. zamówień publicznych, kontraktów, koncesji czy decyzji sądów,
 • uchylanie się przed obowiązkiem celnym, podatkowym itp.,
 • świadome, niezgodne z prawem dysponowanie środkami z budżetu państwa i majątkiem, który jest dobrem publicznym,
 • faworyzowanie,
 • nepotyzm, kumoterstwo.

Negatywne skutki korupcji:

 • zakłóca funkcjonowanie mechanizmów rynkowych
 • ogranicza potencjał inwestycyjny firmy
 • szkodzi finansom publicznym
 • deformuje strukturę wydatków publicznych
 • zmniejsza rentowność inwestycji publicznych
 • nieewidencjonowany przepływ pieniędzy, obniża dochody państwa
 • odstrasza zagranicznych inwestorów
 • ogranicza poziom zaufania społeczeństwa do organów władzy państwowej, a nawet podmiotów prywatnych (np. spadek kursu spółki na giełdzie papierów wartościowych)
 • ogranicza wzrost gospodarczy
 • ogranicza realizacje celów społecznych
 • sprzyja naruszaniu praw człowieka
 • zagrożenie dla demokracji
 • korzyści wynikające z korumpowania ułatwiają funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości

Policja ujawnia coraz więcej przestępstw o charakterze korupcyjnym jest to wynikiem zwiększającej się liczby zgłoszeń od obywateli. Aby poszerzyć dotychczasowy zakres informowania o zjawisku korupcji Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie uruchomiła specjalny adres e-mail:

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KPP w Wejherowie Tel. 0 58 679 98 43
/ 58 679 98 41;  fax, 058 679 98 46

e-mail: korupcja.stop.wejherowo@gd.policja.gov.pl

Siedziba wydziału znajduje się w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 100A.

 

 

 

Informacje te można kierować również do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku do

Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gdańsku ul. Okopowa 15 / 80-819 Gdańsk Tel. 0 58 32 15 961 Fax 0 58 32 15 765  e-mail: korupcja-kwp@pomorska.policja.gov.pl

PAMIĘTAJ!!!

Nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego,
jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica została przyjęta bądź wręczona,
a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw
i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa -
zanim organ ten o nim się dowiedział.

Więcej informacji o problemie korupcji znajdziesz na stronie www.antykorupcja.gov.pl.