2018-04-12
Wejherowo,

We wtorek odbyła się odprawa służbowa, podczas której został powitany nowy Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Rumi. Obowiązki Zastępcy Komendanta  objął podkom. Witold Ratdke. 

We wtorek w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odbyła się doprawa służbowa podczas której uroczyście powitano nowego Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Rumi pełniącego obowiązki, którym został podkom. Witold Radtke.

Wymieniony służbę w Policji pełni od 20 lat, przez większość swojej pracy związany był z pracą w ruchu drogowym w puckiej komendzie, przez ostatnich 9 lat pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Rozkaz o powierzeniu obowiązków na stanowisko wręczył Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska.

Podkom. Witold Radtke został powitany przez kadrę kierowniczą z wejherowskiej komendy oraz podległych Komisariatów i Posterunków Policji. Uroczystość odbyła się podczas odprawy służbowej. 


 


Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.