2018-04-12
Wejherowo,

Policjanci z drogówki prowadzili akcję pod kryptonimem " Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" oraz „Taxi”. Realizacja tych działań w dużej mierze wpływa na wzajemne poszanowanie przepisów ruchu drogowego przez pieszych i kierujących, co zwiększa bezpieczeństwo na ulicach miejscowości naszego regionu.

Działania policjantów z ruchu drogowego często rozpoczynają się już we wczesnych godzinach porannych. Stróże prawa na terenie całego powiatu kontrolowali zachowania pieszych oraz kierujących, a także kierowców taxi. Policjanci reagowali na wszelkiego rodzaju przewinienia popełniane zarówno wobec, jak i przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. W rezultacie policjanci ujawniali głównie wykroczenia obejmujące nie ustępowanie pierwszeństwa pieszym, niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez pieszych oraz pokonywanie jezdni w miejscach zabronionych. 

Mundurowych można było spotkać w wielu różnych miejscach, m.in. w okolicach przejść dla pieszych, a także na odcinkach dróg, gdzie piesi zmuszeni są poruszać się jezdnią. W trakcie działań policjanci szczególną uwagę zwracali na nieprawidłowości w relacji kierujący – pieszy. Zwracali szczególną uwagę na nietrzeźwych pieszych, którzy są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo oraz przyglądali się bacznie „ niechronionym”, czy zgodnie z przepisami poruszają się z elementami odblaskowymi, w miejscach w których jest to obowiązkowe po zmroku.

Policjanci tego dnia pouczyli 6 pieszych oraz nałożyli 46 mandatów karnych, gdzie w 48 przypadkach przechodzili oni w miejscach niedozwolonych, 4 przypadku dotyczyły nie stosowania się do sygnalizacji świetlnej. Ponadto ukarali 3 cyklistów, a jednego pouczyli, którzy łamali przepisy ruchu drogowego. W działaniach dotyczących bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego brała udział Straż Graniczna. Natomiast podczas działań „Taxi” policjanci skontrolowali 25 taksówek, pouczyli 6 kierowców a w jednym przypadku zatrzymali dowód rejestracyjny.

Pamiętajmy, że okres wiosenny jest szczególnie niebezpieczny dla pieszych i rowerzystów. Mając na uwadze bezpieczeństwo, mundurowi stanowczo reagowali i będą dalej reagować w przypadku ujawnienia wykroczeń popełnianych przez pieszych, polegających m.in. na przechodzeniu na czerwonym świetle i w miejscach niedozwolonych oraz brak elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym.
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2018 r.