2018-11-07
Wejherowo,

Policjanci z wejherowskiej jednostki spotkali się z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. Celem spotkania było przypomnienie uczniom klas pierwszych zasad odpowiedzialności prawnej młodych ludzi za nielegalne, bezprawne i demoralizujące zachowania. Ponadto podczas spotkań poruszano tematykę promocji zawodu policjanta.

Profilaktyk wspólnie  z oficerem prasowym od kilku dni odwiedzają uczniów klas pierwszych Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.  W czasie spotkania z młodzieżą funkcjonariusze przestrzegali uczniów przed różnego rodzaju nielegalnymi zachowaniami i konfliktami z prawem.

Policjantki przypomniały nastolatkom zasady odpowiedzialności za popełnianie czynów karalnych i demoralizujące zachowanie. Mundurowe podkreślały, że młody wiek nie zwalnia z odpowiedzialności za niezgodne z prawem zachowania, a zasady postępowania z nieletnimi popełniającymi czyny karalne regulują przepisy Ustawy o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich. Następnie omówiły z pierwszoklasistami,  że już niebawem, kiedy ukończą lat 17 będą musieli liczyć się z poniesieniem konsekwencji za te zachowania niezgodne z prawem, już jak osoby dorosłe. Ponadto wyjaśniono uczniom, czym jest karta karna i jaki może mieć ona wpływ na ich przyszłość.

Kolejnym etapem każdego ze spotkań była mowa o służbie w policji, o tym jakie kryteria musi spełnić przyszły kandydat.

Ostatnim elementem spotkań było omówienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tutaj policjantki wyjaśniały jak ważne jest używanie elementów odblaskowych i w jakich sytuacjach, mówiły o konsekwencjach nagłych wtargnięć na jezdnię, także na przejście dla pieszych i w miejscach niedozwolonych oraz o tym, jakie konsekwencje wynikają z kierowania samochodem bez uprawnień oraz/ lub w stanie nietrzeźwości.

Udział wejherowskiej młodzieży w policyjnych prelekcjach profilaktycznych jest stałym elementem współpracy funkcjonariuszy z miejscowymi placówkami oświatowymi na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich w powiecie.
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 14,
Telefon : (058) 672 97 22,
Kanał RSS  policji
© 2019 r.